Våra produkter

"Tack vare varsamhet i produktionen och respekt för hantverket bevarar vi mjölkens alla goda egenskaper och för den medvetne konsumenten blir belöningen den goda smaken."

Det är med stor omsorg om djur, natur och människa som mjölken framställs hos ekologiska mjölkbönder och det är en nog så viktig del av smakupplevelsen. Med tanke på den fina råvara vi får från våra mjölkbönder, är det med stor varsamhet vi hanterar mjölken när vi skapar produkter av den. Mjölken pumpas t.ex. inte runt i anläggningen långa sträckor under produktionen och istället för att pumpa vår yoghurt och fil låter vi den istället rinna av egen kraft ner i förpackningarna. Den skonsamma behandlingen gör att den goda smaken lyfts fram på ett naturligt sätt i alla våra produkter.
Som kund ska du känna att du gör något bra när du köper en produkt från Hjordnära.