”Vi kan se att djurhälsan förbättrats sedan vi gick över till ekologisk mjölkproduktion”

Johan Lindgren driver den ekologiska mjölkgården Nymölla gård utanför Emmislöv i Skåne tillsammans med sin far. Han är där tredje generationens mjölkbonde. Han valde att bli ekologisk mjölkbonde då han ville värna om miljö och djurhållning.

- Vi kan se att djurhälsan förbättrats sedan vi gick över till ekologisk mjölkproduktion, säger Johan Lindgren, bl. a. mindre sjukdomar i besättningen och bättre kalvhälsa. Dessutom ser vi tecken på att den biologiska mångfalden har ökat i omgivningarna sedan vi gick över till ekologiskt jordbruk, t.ex. har antalet rovfåglar ökat.