”Det är utmaningarna som sporrar mig och man vet att man gör något som känns bra och rätt.” 

Näsby boställe i Skåne är en av våra ekologiska mjölkgårdar. Stefan Andersson har drivit mjölkproduktion på gården sedan 2006 med hjälp av sina söner Torbjörn 26 år och Emmanuel 28 år. Redan från starten visste Stefan att det var ekologisk mjölkproducent han ville bli. Dels av ideologiska skäl men också för att han kände att ekologiskt låg rätt i tiden.

- Det som tilltalar mig är samspelet med naturen, man arbetar med den, på naturens villkor. Visst kan det vara utmanande ibland, eftersom man i mindre grad får använda hjälpmedel av olika slag. Samtidigt som det är just den typen av utmaningar som sporrar mig och man vet att man gör något som känns bra och rätt.

Båda sönerna planerar att gå i sin fars fotspår. Emmanuel är nyligen färdigutbildad lantmästare och redo för livet som mjölkbonde. Till hösten börjar Torbjörn samma utbildning. Det känns härligt att föra mjölkbondeyrket vidare till kommande generationer, avslutar Stefan Andersson.