”Det känns helt rätt att satsa ännu mer på ekologiskt”

På Gunnaröds Gård, vid Stockamöllan mitt i Skåne, bor Carina och Alvar Sonesson tillsammans med sina tre barn – Matilda 16 år, Emily 14 år, och Måns 8 år. De driver där ekologisk mjölk- och köttproduktion. Paret övertog gården från Alvars föräldrar 1994, som i sin tur hade tagit över den efter Alvars farföräldrar. För 6 år sedan gick de över till ekologisk mjölkproduktion.

- Man jobbar helt på naturens villkor, säger Carina. Det är egentligen en princip vi alltid arbetat efter.

Steget var inte stort då de sedan länge använde väldigt lite bekämpningsmedel och korna redan hade lång betesperiod.

Under våren 2014 började familjen med gårdsförsäljning, där de säljer egna produkter samt andra närproducerade ekologiska livsmedel.

- Det känns helt rätt att satsa ännu mer på ekologiskt, avslutar Carina.