Moderna eldsjälar med sikte på en hållbar framtid

48 gårdar i södra Sverige. De är eldsjälarna som levererar den ekologiska mjölken till vårt mejeri. De är alla moderna bönder som bestämt sig för att driva ett jordbruk i harmoni med naturen och djuromsorgen i centrum. Det innebär att de inte använder sig av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer (GMO) eller några naturfrämmande tillsatser. De är alla överens om att fördelarna är uppenbara.