"Tack vare varsamhet i produktionen och respekt för hantverket bevarar vi mjölkens alla goda egenskaper och för den medvetne konsumenten blir belöningen den goda smaken."

För några år sedan förverkligade en grupp ekologiska mjölkbönder utanför Hjo sin dröm och startade ett eget mejeri. Sedan dess har verksamheten vuxit. Sortimentet har breddats och nya förpackningar har utvecklats. Mejeriet köptes upp av Skånemejerier 2009 och produktionskapaciteten har succesivt byggts ut för att kunna möta en allt större efterfrågan.

Produktionen hos våra mjölkleverantörer sker helt enligt KRAVs regler. Samspelet mellan djur, natur och människa är i centrum.

Hjordnära erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, välsmakande och varsamt framställda mejeriprodukter.

undefined 

En dröm om att fler ska få njuta av det goda

I mitten av 1990-talet byggde de ekologiska mjölkbönderna Ulla och Bengt Kjellander ett litet mejeri på sin gård. Där förädlades gårdens mjölk till filmjölk och yoghurt. Mejeriföretaget fick namnet Hjordnära - en lek med orden; nära, jorden, hjorden och Hjo. Då var mejeriets kapacitet två miljoner liter per år och i en liten gårdsbutik sålde de mejeriprodukterna och egentillverkad glass. Men det var svårt att få tillräcklig lönsamhet i mejeriet och verksamheten fick läggas ned.
Men Ulla och Bengt släppte inte drömmen om att hitta en lösning. De gick ihop med andra ekologiska mjölkbönder i trakten och tillsammans med Skånemejerier kunde de återuppta mejeridriften 2009. Idag inryms mejeriet i den vackra mejeribyggnaden ritad av Leo Eriksson. Ett hus som utstrålar en jordnära, gammaldags charm som knyter an till gamla dagar. Mejeriet har byggts till i etapper för att kunna inrymma den moderna produktionsanläggning som gör det möjligt för oss att nu bedriva en mer effektiv livsmedelproduktion utan att göra avkall på kvaliteten.