Miljöpolicy och miljömål

"Vi arbetar varje dag för att visa att det går att ha ett ekologiskt jordbruk och mjölkproduktion vad gäller allt från val av foder, djurhållning, förpackning, distribution och återvinning." 

Hjordnäras verksamhet kännetecknas av ekologiska- och kravproducerade mejeriprodukter.

Vi arbetar med att ständigt förbättra oss genom utvidgad kunskap och ny teknik för att minimera vår miljöpåverkan genom hela mjölkkedjan.
Viktiga områden för oss är resurshushållning, ekologi och minimala utsläpp av klimatpåverkande och övergödande ämnen. Genom god framförhållning när det gäller lagar och andra krav skapar vi ett fullvärdigt ekologiskt sortiment med minimala mjölktransporter.

 

Miljömål

 Skånemejerier och Hjordnära har idag två miljömål.

• Vi ska minska de relativa utsläppen från produktionen med 50 % till 2020 jämfört med 2010

• Vi ska minska de relativa utsläppen från våra transporter med 30 % till 2020 jämfört med 2010