Vad innebär egentligen ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är framställda av mjölk som kommer från en ekologisk mjölkbonde. Det innebär att djuren och deras miljö och foder inte utsatts för onödiga gifter i form av konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel eller GMO modifierade grödor. Även om ekologiska kor sällan blir sjuka så kan det hända. Vid behov behandlas de med antibiotika men då tar det dubbelt så lång tid innan mjölk från dem får användas i mejeriprodukter.

 

Varför är det bra med ekologiska mejeriprodukter?

Ekologiska mejeriprodukter är bra på så många sätt. De kommer från lantbruk som arbetar hållbart vilket innebär omsorg om både människor, djur och natur på lång sikt. Nu kan vi även säga att det är hälsosamt. Förutom att risken för att spår av antibiotika är så gott som obefintlig så har man även konstaterat att ekologisk mjölk innehåller mer av omega-3 fettsyran och upp till 90% mer antioxidanter och det har positiva hälsoeffekter. 

 

Hur vet jag att produkterna verkligen är ekologiska?

All mjölk som kommer till Hjordnäras mejeri kommer från KRAV-certifierade mjölkbönder. Mjölken från en KRAV-gård hålls alltid separat i de tankbilar som hämtar upp mjölken från gårdarna.

 

Varför har ni ändrat förpackningsutseende?

Det beror på att hela Skånemejeriers ekologiska sortiment förflyttas till varumärket Hjordnära. För att undvika missförstånd för den stora andel konsumenter som är mer bekanta med Skånemejeriers varumärke är Skånemejerier en viktig avsändare att ha med på förpackningen. Men vi kommer att behålla det mesta av designen/utseendet som Hjordnära har idag så att våra kunder kommer att känna igen oss även i fortsättningen.

 

Varifrån kommer mjölken till Hjordnära?

Mjölken till Hjordnära kommer från de bönder som alltid levererat till oss men nu även från KRAV-certifierade mjölkbönder i Skåne, Blekinge, Halland och Småland. Totalt är det 48 gårdar som levererar mjölk till oss.    

Har du frågor till oss på Hjordnära? Besök oss på Facebook eller Instagram.