En produkt som framställts på ett varsamt sätt och värnar jorden, djuren och människors hälsa smakar bättre på så många sätt. För egentligen, vem föredrar, kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, och GMO modifierade grödor när man kan välja?  På Hjordnära har vi valt betande kor, hög djuromsorg, närhet, och hållbar utveckling.

Alla bönder som levererar mjölk till Hjordnära är KRAV-certifierade. Det innebär att de måste leva upp till en lång lista med KRAVs kriterier. Tack var det har vi den stora förmånen att samarbeta med moderna, visionära bönder som arbetar på ett hållbart sätt och levererar förstklassig mjölk som blir förstklassiga produkter.

Krav-Logo.png

Om KRAV-märkningen

KRAV-märkningen innebär en helhetssyn på jordbruket, dvs att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden har en bra arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

En KRAV-ko får t.ex. vara ute extra mycket och beta gräs och de får äta KRAV-märkt foder som till stor del odlats på den egna gården. Kraven på god djuromsorg är högre för KRAV än för djur i konventionell och EU-ekologisk djurhållning.

Minst 60 procent av kornas foder ska vara lokalt producerat och de får en begränsad mängd säd, ärtor, sojabönor och annat så kallat kraftfoder. En del är bara uppfödda på gräs och grovfoder. Det är bra för idisslare för en ko som får i sig rätt foder, släpper ut mindre växthusgas per kg kött. Därför måste mjölkbonden ha extra koll på att djuren mår bra och äter det de behöver.

Blir en ko sjuk så får den vård direkt annars riskerar faktiskt hela besättningen att underkännas för KRAV-märkning. Däremot är det inte tillåtet att utsätta en KRAV-ko för rutinmässig medicinering.

Precis som med alla vi bryr oss om så ska även en KRAV-ko få vara hel och ren och vistas i en miljö där den inte kan skada sig, bli stressad eller bli sjuk.

Bär man KRAV-märket kontrolleras det minst en gång varje år att man uppfyller allt det här och mer därtill.

Den kompletta sammanställningen av KRAV:s kriterier hittar du här